Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.ostroleka.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 35.173.48.224
22-08-2019 03:02

Zmarła córka Adama Chętnika

Zarząd Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego z głębokim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci w dniu 3 marca b.r. mgr Teresy Chętnik zasłużonej pielęgniarki, pedagoga, autorki wielu publikacji zawodowych.
Teresa Chętnik jest córką wybitnego etnografa, twórcy Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie Adama Chętnika i Zofii Chętnikowej. Urodziła się  21.07.1926 r. w Łomży. Teresa Chętnik wywodziła się z rodziny bardzo zasłużonej dla kultury polskiej, ofiarnie i twórczo pracującej dla zachowania kultury Kurpiów i Mazur.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Łomży (1948), wydział filologii Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra anglistyki (1952), Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Krakowie (1958) z dyplomem pielęgniarki oraz Uniwersytet w Bostonie (1961) – stypendium WHO - mgr nauk ścisłych pielęgniarstwa, nostryfikowany w 1972 na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.
Pracowała w: 1952-56 CHZ Metalexport, Instytut Hematoogii i Tranfuzjologii, PSK nr 4 w Warszawie, Zarząd Główny PCK, Centralny Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych przekształcony w Centrum Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych - 1962-78.
Aktywność społeczna na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Za wzorową, wieloletnią pracę pedagogiczną i osiągnięcia zawodowe oraz cenne publikacje książkowe i artykuły mgr Teresa Chętnik otrzymała odznaczenia, dyplomy i nagrody, m.in.: odznakę za wzorową pracę w służbie zdrowia -1972, medale XX-lecia, XXX-lecia PRL, Srebrny Krzyż Zasługi – 1977, oraz nagrody Ministra Oświaty i Wychowania.
Mgr Teresa Chętnik była autorką i współautorką publikacji, na których wykształciło się wiele pokoleń pielęgniarskich i ich nauczycieli.

Ostatnie pożegnanie i pogrzeb odbędzie się w sobotę – 8 marca 2014 r. o godz. 13.00 w Kaplicy na Cmentarzu w Łomży przy ul. Kopernika.

Promocja monografii „Dzieje Parafii i Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce”

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Kultury Kurpiowskiej i Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce zapraszają na promocję książki Dzieje parafii i kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce, 27 lutego o godzinie 14.00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce przy placu gen. Józefa Bema 8.
W czasie promocji będzie możliwość zakupu publikacji w promocyjnych cenach.

Zmarł dr Henryk Maćkowiak

W dniu 16 lutego 2014 r. w wieku 90 lat zmarł dr Henryk Maćkowiak. Członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nauczyciel, społecznik. Autor licznych publikacji i opracowań na temat historii naszego regionu. Oddał nieocenione zasługi dla rozwoju ostrołęckiej oświaty.
Pogrążonej w żałobie Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom przekazujemy wyrazy współczucia i jedności w cierpieniu.
Msza święta pogrzebowa odbędzie się we wtorek o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Krańcowej.

Jubileusz 70 rocznicy urodzin prof. Adama Dobrońskiego

Niezmiernie miło nam poinformować o Jubileuszu 70 rocznicy urodzin Naszego Kolegi, członka Zarządu OTN prof. Adama Dobrońskiego.
Uroczystość jubileuszu odbędzie się 12 grudnia o godzinie 12.00 w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Z okazji Jubileuszu składamy Panu Profesorowi gorące życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.

Zeszyty Naukowe, t. 27, Ostrołęka 2013, ss. 644. Redaktor naczelny Janusz Gołota.

Wydawnictwo zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ukazał się kolejny tom „Zeszytów Naukowych”. W niniejszym tomie zamieszczono następujące artykuły: Adam Białczak (Ostrołęka) Z dziejów kurpiowskiego wychodźstwa zarobkowego do Ameryki Północnej w latach 1880-1918 na przykładzie gminy Baranowo; Dariusz Budelewski (Pułtusk) Rozwój pożarnictwa w powiecie makowskim w okresie międzywojennym; Dorota Czyż (Ostrołęka) Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów; Witold Gieszczyński (Olsztyn) Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945-1948. Szkic do monografii; Wojciech Guzewicz (Olsztyn) Problem władzy i system demokratyczny w świetle wiodących periodyków metropolii białostockiej i warmińskiej po 1989 roku; Jan Mironczuk (Ostrołęka) Żydzi w dziejach Ostrołęki; Mirosław Rosak, Ewa Zebrowska-Rosak (Łomża, Ostrołęka) Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości- studium przypadku; Tomasz Strzeżek (Olsztyn) Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku; Radosław Supranowicz (Olsztyn) "Heimat sind unbeschwerte Kindheitstage”. ‘Heimat’ und dereń jetzige Wahmehmung; Ireneusz Zuchowski, Beata Piekarska (Ostrołęka) Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim w na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży; Miłosz Babecki (Olsztyn) Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych. Wybrane aspekty; Dariusz Borkowski (Myszyniec) Zachowanie kierowcy w trudnej sytuacji drogowej; Wiesław Breński (Olsztyn) Rozwój usług outsourcingowych w dobie kryzysugo spodarczego w Polsce Renata Burchart (Olsztyn) Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego; Dorota Chmielewska-Muciek (Lublin) Pojęcie wiedza w teorii i praktyce; Roman Chorób (Rzeszów) Przedsiębiorczość jako przesłanka rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie; Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka (Rzeszów) Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji; Łukasz Dul (Warszawa) Analiza możliwości pomiarów rozszerzalności liniowej kompozytów o dużej przewodności cieplnej z wykorzystaniem metod analitycznych; Ewa Dziawgo (Toruń) Opcja egzotyczna - innowacyjny instrument inżynierii finansowej; Aleksandra Engler-Jakubiak (Łomża) Organizacyjny błąd medyczny; Krzysztof Glowiak (Rzeszów) Zjawisko migracji - rys historyczny; Mariusz Hofman (Lublin) Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym - zarys problematyki Krystyna Kamińska (Pułtusk) Szlak kulturowy - nowa strategia uobecniania przeszłości; Marcin Karlikowski (Lublin) Zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; Rafał Kozłowski (Katowice) Być albo nie być przedsiębiorczym liderem - w kierunku nowego paradygmatu przywództwa; Janusz Kroik, Zbigniew Malara (Wrocław) Integracja środowisk naukowych; Marek Kruk (Białystok) Samoprzywództwo jako kompetencja współczesnych sprzedawców na rynku przemysłowym; Monika Kulesza-Gierat (Lublin) Confabidations and self-creations of romantic poets: the case of Antoni Edward Odyniec. On the 210,h birthday anniversary of the poet; Leszek Michalczyk (Kraków) Filozoficzne odniesienia do ekonomicznej kategorii czasu pracy………; Paweł Mickiewicz (Łódź), Maciej J. Nowak (Szczecin) Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach; Marek Truszczyński (Ostrołęka) Eutanazja. Między zabójstwem z litości a aktem samobójstwa; Paweł Trzemkowski (Ostrołęka) Izrael Sztem - poeta osobny i jego dzieło; Roman Tylżanowski (Szczecin) Transfer technologii jako determinanta wzrostu gospodarczego; Marta Więckiewicz (Olsztyn) Dziennikarstwo obywatelskie w wymiarze lokalnym (na przykładach fanpage'a Olsztyn Żyje i serwisu internetowego Olsztyńska24); Sylwia Wykusz (Olsztyn) Problemy regionów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku; Rafał Bernat, Piotr Biegasiewicz (Toruń, Warszawa) Geneza podatku dochodowego w Europie w średniowieczu i okresie nowożytnym; Natalia Demianienko (Ukraina); Agnieszka Piasecka (Lublin) Wewnętrzne zapewnienie jakości w polskiej uczelni w świetle standardów i wskazówek Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego; Jolanta Joanna Sienkiewicz, Justyna Góralczyk (Łomża) Superowoce i ich właściwości; Irina Skakalska, Inna Shvalyuk (Ukraina); Wasyl Żeliwniak (Ukraina) Jerzy Kijowski In memoriam. Henryk Ciszewski (1920-2013); Recenzje i komunikaty Jerzy Kijowski Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle, pod red. Marii Przytockiej; Roksana Studzińska (Lublin) Konstanty Usenko, Oczami radzieckiej zabawki Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu; Janusz Gołota (Ostrołęka, Olsztyn) Tomasz Piekarski, Ziemiaństwo Mazowsza Północnego w latach 1918-1939.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej