Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.ostroleka.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 35.173.48.224
22-08-2019 03:34

Konferencja Międzynarodowa „Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina)” oraz podpisanie porozumienia o współpracy polsko-ukraińskiej

4 grudnia br. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe wspólnie z  Krzemienieckim Instytutem Humanistyczno-Pedagogicznym im. T. Szewczenki oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowało konferencję „Od totalitaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa w dziedzinie samorządu terytorialnego na przykładzie Mazowsza Północno-Wschodniego i Wołynia (Ukraina)”, która odbyła się w ostrołęckiej Bibliotece Pedagogicznej.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele akademiccy i przedstawicieli samorządów.
Program konferencji przedstawiał się następująco:
- Jarosław Rubacha - Istota przemian demokratycznych w Europie 1989 -1991
- Jacek Kozłowski - U źródeł polskich przemian - początek drogi
- Henryk Stroński (Krzemieniecki Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut im. T. Szewczenki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Czemu im się udało? Próba konfrontacji transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
- Janusz Gołota - Problematyka samorządu „przy okrągłym stole”
- Jerzy Kijowski - 1989 rok w Ostrołęce „Transformacja ustrojowa w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku na przykładzie Ostrołęki”
- Arkadiusz Dudziak – Przesłanie wizyty Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku
- Jan Mirończuk - Rola kościołów w pojednaniu Polsko - Ukraińskim (kwestia Wołyńska)
- Dariusz Łukaszewski – Coraz brzydsi Barbarzyńcy. Rozważania o upadku komunizmu w Polsce
- Wołodymyr Mazurok (dziekan, Krzemieniecki Humanitarno- Pedagogiczny Instytut imienia T. Szewczenki) - Krzemieniecki rejon w strukturze współczesnego państwa ukraińskiego
- Afanasij Łomakowycz (rektor, Krzemieniecki Humanitamo- Pedagogiczny Instytut im. T. Szewczenki) - Oświatowe tradycje Krzemieńca: miedzy historią a współczesnością
- Walentyna Benera (prorektor ds. nauki, Krzemieniecki Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut imienia T. Szewczenki) - Od tradycji do innowacji: historia i perspektywy rozwoju Krzemienieckiego Humanistyczno - Pedagogicznego Instytutu im. T. Szewczenki
- Adam Białczak - Rola samorządu terytorialnego w procesie demokratyzacji gminy na przykładzie Baranowa

Otwierając Konferencję, prezes OTN prof. Janusz Gołota, mówił - Doczekaliśmy chwili, kiedy żyjemy w wolnym kraju, kiedy to ludzie decydują o swoim losie. Chcieliśmy porozmawiać o zmianach, jakie miały miejsce w Polsce, w Europie bez kłótni, zbędnych emocji - wyjaśniał.    
Referenci oraz uczestnicy konferencji rozmawiali o szansach jakie daje samorząd, o cenie przemian, o wolności i potrzebie budowania silnych, obywatelskich społeczeństw. Przedstawicie Instytutu z Ukrainy opowiadali o ukraińskich problemach z demokracją, o coraz silniejszym ciążeniu ku Unii Europejskiej, mocnych naciskach Rosji na Ukrainę i możliwych scenariuszach rozwiązania obecnej, skomplikowanej sytuacji.
Po południu organizatorzy konferencji oraz Goście z Ukrainy odwiedzili Kadzidło, kadzidlańskie gimnazjum, obejrzeli koncert Zespołu Kurpianka.
Następnego dnia tj. 5 grudnia 2013 roku w Ostrołęce zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika i Krzemienieckim Humanistyczno– Pedagogicznym Instytutem im. Tarasa Szewczenki (Ukraina). Podpisy pod dokumentem złożyli rektor Instytutu prof. Afanasij Łomakowycz i prezes OTN prof. Janusz Gołota. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w organizowaniu konferencji naukowych, seminariów zarówno w Krzemieńcu i Ostrołęce, wspólnym wydawaniu publikacji będących efektem konferencji czy własnych badań naukowych, ponadto pomoc w wyszukiwaniu i dodarciu do archiwalnych materiałów źródłowych, organizowaniu lokalnych badań ankietowych, statystycznych, wywiadów na tematy naukowe. W takcie rozmów poruszano też możliwości wymiany młodzieży.

Konferencja dotycząca dziejów obszaru Stowarzyszenia lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” pt. „Z KART NASZEJ HISTORII”

30 listopada w pałacu w Szczawinie w gm. Goworowo odbyła się konferencja „Z kart naszej historii”. Organizatorem było działające od kilku lat Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza". Honorowy patronat nad konferencja objął marszałek województwa mazowieckiego, zaś patronat naukowy Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Tematem konferencji były dzieje ziem leżących między Narwią i Orzem czyli południowych gmin powiatu ostrołęckiego (gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo).
Wśród referentów znaleźli się m. in. tak wybitni historycy jak prof. Henryk Samsonowicz z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Norbert Kasparek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. Janusz Szczepański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz miejscowi badacze-regionaliści: Małgorzata Balcerzak, Dariusz Budelewski, Bernard Kielak i Jerzy Kijowski. Tematy poruszane na konferencji były bardzo różne; mówiono o znaleziskach archeologicznych na tych ziemiach, osadnictwie średniowiecznym, powstaniach narodowych, gospodarce, funkcjonowaniu samorządów czy też obyczajach mieszkańców

Konkurs wiedzy o powiecie ostrołęckim

W związku z 15-leciem Powiatu Ostrołęckiego Samorząd Powiatu we współpracy z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika, Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce oraz Gminą Lelis podjął inicjatywę organizacji Konkursu Wiedzy o Powiecie Ostrołęckim skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Ostrołęckiego. Celem Konkursu było promowanie wiedzy na temat historii Powiatu Ostrołęckiego, istotnych wydarzeń, które rozegrały się na jego terenie oraz wybitnych ludzi związanych z Powiatem.
W dniu 24 października 2013 r. we wszystkich zespołach szkół powiatowych odbył się pierwszy - szkolny etap Konkursu. Przystąpiło do niego 105 osób z ośmiu zespołów szkół w: Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Lelisie, Łysych, Myszyńcu i Troszynie. Na etapie szkolnym wyłoniono 5 uczniów którzy uzyskali największą liczbę punktów i przeszli dalej reprezentując swoje Zespoły w etapie powiatowym Konkursu, który odbył się w dniu 14 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Oświatowym w Lelisie.
Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań otwartych, które otrzymali w drodze losowania. Zestaw składał się z: pytań merytorycznych, fotografii oraz biogramu.


Laureaci zdobyli następujące miejsca w Konkursie:

- I miejsce – Mariusz Brzozowski – ZSP w Goworowie
- II miejsce – Magdalena Laskowska – ZSP w Troszynie
- III miejsce – Dominik Deptuła – ZSP w Myszyńcu
- IV miejsce – Magdalena Piórkowska – ZSP w Baranowie
- V miejsce – Iwona Przybyłek – ZSP w Baranowie

Ogólnopolska konferencja językoznawcza

W dniach 8 i 9 listopada 2013 r. odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza, zorganizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Było to już ósme spotkanie z cyklu Polszczyzna regionalna. Za jego przygotowanie pod względem naukowym odpowiedzialna było już po raz 5. dr Dorota Czyż. W tym roku obrady odbywały się w Lelisie. Prelegentami tegorocznej konferencji byli pracownicy naukowi i doktoranci z kilku uczelni w kraju: z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży.
W bieżącym roku mówiono i wiele dyskutowano nt. regionalizmów, gwar środowiskowych, zawodowych. Poruszano też zagadnienia z zakresu dialektologii, onomastyki: antroponimii, toponimii. Goście mogli też bardziej poznać region, dzięki publikacjom przekazanym przez władze gminy Lelis oraz poprzez zwiedzanie ośrodka etnograficznego. Planowane jest wydawnictwo materiałów pokonferencyjnych w roku 2014.

Miejskie obchody 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W miejskich obchodach 74. rocznicy wybuchu II wojny uczestniczyła delegacja OTN z prezesem prof. Januszem Gołotą. Delegacja uczciła pamięci tych, którzy walczyli i polegli za Polskę, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 przy ul. Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej