Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 3.234.214.179
07-12-2019 04:46

Ogólnopolska konferencja językoznawcza

W dniach 8 i 9 listopada 2013 r. odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza, zorganizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Było to już ósme spotkanie z cyklu Polszczyzna regionalna. Za jego przygotowanie pod względem naukowym odpowiedzialna było już po raz 5. dr Dorota Czyż. W tym roku obrady odbywały się w Lelisie. Prelegentami tegorocznej konferencji byli pracownicy naukowi i doktoranci z kilku uczelni w kraju: z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, Towarzystwa Kultury Języka Oddział w Łomży.
W bieżącym roku mówiono i wiele dyskutowano nt. regionalizmów, gwar środowiskowych, zawodowych. Poruszano też zagadnienia z zakresu dialektologii, onomastyki: antroponimii, toponimii. Goście mogli też bardziej poznać region, dzięki publikacjom przekazanym przez władze gminy Lelis oraz poprzez zwiedzanie ośrodka etnograficznego. Planowane jest wydawnictwo materiałów pokonferencyjnych w roku 2014.

Miejskie obchody 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W miejskich obchodach 74. rocznicy wybuchu II wojny uczestniczyła delegacja OTN z prezesem prof. Januszem Gołotą. Delegacja uczciła pamięci tych, którzy walczyli i polegli za Polskę, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 przy ul. Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Członek Zarządu Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, prof. dr hab. Adam Cz. Dobroński - tegorocznym laureatem Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku – za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą. Przyznawana jest w trzech kategoriach: artystycznej, organizatorskiej oraz w kategorii ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
W tej ostatniej tegoroczną nagrodę odebrał prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński, pracownik Instytutu Historii i Nauk Politycznych, historyk, regionalista, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Od prawie 40 lat zajmuje się historią Białegostoku i regionu. Jest autorem licznych historycznych publikacji naukowych, redaktorem historycznych rubryk prasowych w Kurierze Porannym – Kramik Regionalny i Album Białostocki, współautorem i redaktorem książek Białystok lata 20-te lata 30-te, Białostoczanie lat 20-tych lat 30-tych, Białostoccy Żydzi, Białystok na starych pocztówkach, Historia Województwa Podlaskiego, Historia Białegostoku, Białystok. Historia miasta. "Przywrócił” miastu postać Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego (w książkach Ostatni Prezydent II RP i Ryszard Kaczorowski. Dziewięć wieczorów z Prezydentem). Dzięki jego staraniom w Bibliotece Uniwersyteckiej powstała ekspozycja Gabinetu Prezydenta Kaczorowskiego.

http://www.hist-soc.uwb.edu.pl/27-dla-studentow/aktualnosci/219-prof-dr-hab-adam-cz-dobronski-tegorocznym-laureatem-nagrody-artystycznej-prezydenta-miasta-bialegostoku

Święto Wojska Polskiego

W miejskich obchodach Święta Wojska Polskiego uczestniczyła delegacja Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego na czele z prezesem, profesorem Januszem Gołotą. Delegacja złożyła kwiaty przed ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, który jest poświęcony żołnierzom Armii Krajowej.

Zmarł Henryk Ciszewski

18 czerwca br, w  wieku 93 lat zmarł Henryk Ciszewski, ostrołęczanin, regionalista, członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.
W latach 50. utworzył przy swoim domu muzeum zwane "Kaczyniec" (obecnie osiedle Stacja). Goście mogli podziwiać jego rzeźby, dawne narzędzia i sprzęt gospodarczy, numizmaty czy stare czasopisma.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.