Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.ostroleka.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 35.173.48.224
22-08-2019 03:19
×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Erazmus_2017 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Wiedza, Edukacja, Rozwój - Erasmus+

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Erazmus_2017 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Zdobywamy umiejętności zawodowe hotelarskie w Portugalii
2016-1-PL01-KA102-025933

Celem głównym projektu było wsparcie 32 uczniów technikum hotelarstwa z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających zdolności do zatrudnienia i doskonalących ich rozwój osobisty.

Cele szczegółowe:
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie fachowej i kompleksowej  obsługi gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej,
- poznanie i  posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, kształcenie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości oznaczających kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia

Zrealizowano 30 godzin celem merytorycznego przygotowania uczestników do obycia stażu. Obejmowało ono przygotowanie kulturowe w wymiarze 6 godzin prowadzonych przez nauczyciela.  Tematyka zajęć:
-praktyczne informacje na temat Portugalii i regionu stażu,
- zapoznanie się z historią najnowszą Portugalii i relacjami polsko- portugalskimi.
-poznanie rynku pracy hotelarskiego w Portugalii i jego wymagań
.- przygotowanie zwrotów grzecznościowych w języku portugalskim.
Kolejnym modułem był język angielski - 20 godzin oraz 4 godzin przygotowania pedagogicznego.

 Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności zawodowe w znanym w całej Europie ośrodku doskonalenia zawodowego (Vet-School) w Barcelos w Portugalii. Staż zagraniczny umożliwił wykształcenie postaw otwartości na innych ludzi, nauczył poszanowania inności i różnorodności. Młodym ludziom żyjącym i uczących się w małych miejscowościach - a taki był profil uczestnika -  wyjazd zagraniczny dał możliwości  poznawania Europy, poznania europejskiego rynku pracy. Uczestnicy mogli się przekonać, że wiedza, kwalifikacje zawodowe, znajomość języków obcych mogą zmienić ich start w dorosłe życie zawodowe. Nabrali oni również odwagi i wiary w swoje możliwości.

Projekt finansowany w ramach programu POWER Kształcenie i szkolenia zawodowe

{gallery}Erazmus_2017{/gallery}

 

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej