Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 3.234.214.179
07-12-2019 04:46
×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Erazmus_2017 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Wiedza, Edukacja, Rozwój - Erasmus+

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Erazmus_2017 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Zdobywamy umiejętności zawodowe hotelarskie w Portugalii
2016-1-PL01-KA102-025933

Celem głównym projektu było wsparcie 32 uczniów technikum hotelarstwa z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających zdolności do zatrudnienia i doskonalących ich rozwój osobisty.

Cele szczegółowe:
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie fachowej i kompleksowej  obsługi gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej,
- poznanie i  posługiwanie się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, kształcenie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości oznaczających kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia

Zrealizowano 30 godzin celem merytorycznego przygotowania uczestników do obycia stażu. Obejmowało ono przygotowanie kulturowe w wymiarze 6 godzin prowadzonych przez nauczyciela.  Tematyka zajęć:
-praktyczne informacje na temat Portugalii i regionu stażu,
- zapoznanie się z historią najnowszą Portugalii i relacjami polsko- portugalskimi.
-poznanie rynku pracy hotelarskiego w Portugalii i jego wymagań
.- przygotowanie zwrotów grzecznościowych w języku portugalskim.
Kolejnym modułem był język angielski - 20 godzin oraz 4 godzin przygotowania pedagogicznego.

 Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności zawodowe w znanym w całej Europie ośrodku doskonalenia zawodowego (Vet-School) w Barcelos w Portugalii. Staż zagraniczny umożliwił wykształcenie postaw otwartości na innych ludzi, nauczył poszanowania inności i różnorodności. Młodym ludziom żyjącym i uczących się w małych miejscowościach - a taki był profil uczestnika -  wyjazd zagraniczny dał możliwości  poznawania Europy, poznania europejskiego rynku pracy. Uczestnicy mogli się przekonać, że wiedza, kwalifikacje zawodowe, znajomość języków obcych mogą zmienić ich start w dorosłe życie zawodowe. Nabrali oni również odwagi i wiary w swoje możliwości.

Projekt finansowany w ramach programu POWER Kształcenie i szkolenia zawodowe

{gallery}Erazmus_2017{/gallery}

 

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.