Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.ostroleka.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 54.36.148.209
18-07-2019 15:04

Wiedza, Edukacja, Rozwój - Erasmus+

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Zdobywamy umiejętności zawodowe hotelarskie w Portugalii
2016-1-PL01-KA102-025933

Celem głównym projektu było wsparcie 32 uczniów technikum hotelarstwa z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających zdolności do zatrudnienia i doskonalących ich rozwój osobisty.

Czytaj więcej...

Promocja książki wiceprezesa OTN, Jerzego Kijowskiego

5 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce, odbyła się promocja książki dr. Jerzego Kijowskiego. Publikacja pt. „Nad Narwią, Orzem i Omulwią. Powiat ostrołęcki w wierszu i fotografii” przedstawia historię jedenastu gmin powiatu ostrołęckiego, opisuje i obrazuje najciekawsze miejsca w regionie, przedstawia zdjęcia oraz sylwetki władz powiatu oraz władz gminnych. Wszystkie informacje są okraszone wspaniałymi i celnymi w swojej wymowie wierszami Jerzego Kijowskiego. Część poetycką książki otwiera „Ballada o powiecie ostrołęckim". To także ciekawy przewodniki po naszym powiecie. Może stanowić wspaniałą pozycję edukacyjną dla uczniów. Dodatkowym atutem książki są wiersze, które wspaniale wpisują się w krajobraz Kurpiowszczyzny.

Delegacja OTN na uroczystości 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września przy Pomniku Pamięci Pomordowanych w latach 1939-1945 Ofiar Terroru Hitlerowskiego odbyły się uroczystości związane z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej. W uroczystości uczestniczyła delegacja OTN z wiceprezesem dr. Jerzym Kijowskim. Delegacja uczciła pamięci tych, którzy walczyli i polegli za Polskę, składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem.

Zawarcie umowy z Departamentem Nauki MNiSW

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym a Departamentem Nauki MNiSW przygotowywany jest XXXI nr Zeszytów Naukowych OTN, tym razem w języku angielskim.

Tematyka oscylująca wokół Mazowsza  północno – wschodniego /w tym Kurpiowszczyzny/ dotyczy faktów, zjawisk, osób w dziedzinie: historii, etnografii, problemów społecznych, gospodarczych. Zakres treściowy skupia się wokół specyfiki subregionu. Zeszytowi przyświeca umowne – może nadto górnolotne motto: „Mazowsze północno – wschodnie /w tym Kurpiowszczyzna/ dla świata”.

Rocznik ukaże się w grudniu 2017 roku. Zamiar przygotowania oryginalnych artykułów naukowych zgłosiło dotychczas 31 osób ze świata nauki wskazanych wyżej dziedzin.
Kolejnych potencjalnych autorów, którzy zechcieliby zmierzyć się z proponowaną tematyką serdecznie zapraszamy do współpracy.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje w szkolnictwie wyższym: Problemy i perspektywy w edukacji i nauce” – Krzemieniec (Ukraina)

W dniach 17–19 maja 2017 roku w Krzemieńcu (Ukraina) odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje w szkolnictwie wyższym: Problemy i perspektywy w edukacji i nauce”. Współorganizatorem sesji było Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, obok Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, Krzemienieckiej Akademii Humanistyczno–Pedagogicznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestniczył w niej prezes OTN – dr hab.  Janusz Gołota, prof. UWM który wygłosił referat: „ Wokół teoretycznych i praktycznych  koncepcji kształcenia nauczyciel w Polsce  w świetle reform oświatowych”

Wygłoszone teksty zostaną opublikowane w  czasopiśmie naukowym Krzemienieckiej Akademii Humanistyczno–Pedagogicznej - Науковий вісник, КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім.  ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА, Серія: Педагогіка, gdzie członkiem Redy Naukowej jest Janusz Gołota.

Kontakty OTN z krzemieniecką Uczelnią są efektem bilateralnej umowy podpisanej w 2013 roku, prolongowanej  w roku ubiegłym. Przesłankami   porozumienia  była wieloaspektowa współpraca naukowa oraz  polski sentyment do „Wołyńskich Aten”.

Czytaj więcej...

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej