Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 3.234.214.179
07-12-2019 04:46

Zawarcie umowy z Departamentem Nauki MNiSW

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym a Departamentem Nauki MNiSW przygotowywany jest XXXI nr Zeszytów Naukowych OTN, tym razem w języku angielskim.

Tematyka oscylująca wokół Mazowsza  północno – wschodniego /w tym Kurpiowszczyzny/ dotyczy faktów, zjawisk, osób w dziedzinie: historii, etnografii, problemów społecznych, gospodarczych. Zakres treściowy skupia się wokół specyfiki subregionu. Zeszytowi przyświeca umowne – może nadto górnolotne motto: „Mazowsze północno – wschodnie /w tym Kurpiowszczyzna/ dla świata”.

Rocznik ukaże się w grudniu 2017 roku. Zamiar przygotowania oryginalnych artykułów naukowych zgłosiło dotychczas 31 osób ze świata nauki wskazanych wyżej dziedzin.
Kolejnych potencjalnych autorów, którzy zechcieliby zmierzyć się z proponowaną tematyką serdecznie zapraszamy do współpracy.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje w szkolnictwie wyższym: Problemy i perspektywy w edukacji i nauce” – Krzemieniec (Ukraina)

W dniach 17–19 maja 2017 roku w Krzemieńcu (Ukraina) odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje w szkolnictwie wyższym: Problemy i perspektywy w edukacji i nauce”. Współorganizatorem sesji było Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, obok Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki, Krzemienieckiej Akademii Humanistyczno–Pedagogicznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestniczył w niej prezes OTN – dr hab.  Janusz Gołota, prof. UWM który wygłosił referat: „ Wokół teoretycznych i praktycznych  koncepcji kształcenia nauczyciel w Polsce  w świetle reform oświatowych”

Wygłoszone teksty zostaną opublikowane w  czasopiśmie naukowym Krzemienieckiej Akademii Humanistyczno–Pedagogicznej - Науковий вісник, КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім.  ТАРАСА  ШЕВЧЕНКА, Серія: Педагогіка, gdzie członkiem Redy Naukowej jest Janusz Gołota.

Kontakty OTN z krzemieniecką Uczelnią są efektem bilateralnej umowy podpisanej w 2013 roku, prolongowanej  w roku ubiegłym. Przesłankami   porozumienia  była wieloaspektowa współpraca naukowa oraz  polski sentyment do „Wołyńskich Aten”.

Czytaj więcej...

Promocja publikacji OTN pt. "Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa. W 1050 rocznicę chrztu Polski"

9 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce odbyła się promocja publikacji pt. "Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa. W 1050 rocznicę chrztu Polski" pod redakcją Małgorzaty Lubeckiej i Jana Mironczuka.
Książka jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która została zorganizowana przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe i Narodowe Centrum Nauki w naszym mieście. Autorami poszczególnych artykułów są wybitni znawcy przedmiotowych kwestii - specjaliści zajmujący się różnymi zagadnieniami dziejów kościoła w Polsce, także poza jej obecnymi granicami.

Wydawnictwo pokonferencyjne

Ukazały się referaty wygłoszone podczas konferencji naukowej „Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa. W 1050. rocznicę chrztu Polski". Organizatorem konferencji było Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. Publikacja liczy 331 stron.

Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

W środę, 15 marca odbyły się ostrołęckie obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w których uczestniczyła delegacja Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego z prezesem prof. Januszem Gołotą.
W uroczystych obchodach święta Republiki Węgierskiej, udział wziął m.in. dr Pál Attila Illés - sekretarz ds. politycznych Ambasady Węgier w Warszawie oraz przedstawiciele władz centralnych i samorządowych Ostrołęki. Uczestników uroczystości przywitały hymny obu państw.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.