Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.ostroleka.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 35.173.48.224
22-08-2019 02:31

Statut

Rozdział I - Nazwa, osobowość prawna, teren działania i siedziba

§ 1
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz niniejszego statutu.


§ 2
Towarzystwo posiada osobowość prawną.


§ 3
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością działania poza jej granicami, a siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Ostrołęka.


§ 4
Towarzystwo współpracuje z ogólnokrajowymi samodzielnymi jednostkami naukowymi oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, właściwymi dla nauki, edukacji i kultury, a także stowarzyszeniami i organizacjami kulturalno-oświatowymi i gospodarczymi.  Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych towarzystw i instytucji naukowych.


§ 5
Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika z siedzibą w Ostrołęce”.


§ 6
Towarzystwo używa znaku graficznego jako godła. Wzór godła i innych pieczęci organizacyjnych ustala Zarząd Towarzystwa.


§ 7
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2.    Czynności związane z zatrudnianiem dokonują osoby wskazane w regulaminach zatrudniania i wynagradzania, uchwalanych przez Zarząd Towarzystwa.


§ 8
Towarzystwo może tworzyć komisje i sekcje zgodnie z zainteresowaniami swoich członków.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej