Kontakt

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe

07-410 Ostrołęka

ul. Traugutta 9A

tel. 0 29 764 59 80

www.otn.ostroleka.pl 

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Polecamy

Licznik odwiedzin

000431462
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
431462

Your IP: 35.173.48.224
22-08-2019 03:19

Statut

Rozdział II - Cele i środki działania Towarzystwa

§ 9
Celem Towarzystwa jest:
1.    Prowadzenie krajowych i międzynarodowych badań naukowych i upowszechnianie nauki.
2.    Popieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej, zwłaszcza w zakresie potrzeb miasta Ostrołęki i regionu kurpiowskiego (Mazowsza Północno -Wschodniego).
3.    Popieranie i prowadzenie działalności wydawniczej, zwłaszcza dotyczącej życia społeczno - gospodarczego, oświaty i kultury, ekologii i rolnictwa oraz etnografii i historii Mazowsza oraz regionów ościennych a w szczególności Kurpiowszczyzny.
4.    Gromadzenie i opracowywanie wszelkich materiałów naukowych i kulturalnych dotyczących regionu kurpiowskiego oraz w zakresie prowadzonych badań naukowych.
5.    Inspirowanie i wspieranie ruchu społeczno -kulturalnego w regionie kurpiowskim.
6.    Działalność na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów między społeczeństwami.
7.    Kultywowanie i kontynuacja twórczego dorobku Adama Chętnika.
8.    Reprezentowanie regionalnego środowiska naukowo-badawczego przed władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz instytucjami naukowymi i społeczno-kulturalnymi w województwie i w kraju oraz zagranicą,

§10
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1.    Organizowanie konferencji i sesji naukowych, odczytów, wystaw, wycieczek i pokazów z różnorodnych dziedzin nauki i sztuki, w szczególności dotyczących regionu kurpiowskiego.
2.    Wydawanie i rozpowszechnianie monografii naukowych, czasopism naukowych, biuletynów i innych wydawnictw popularno-naukowych, a także ich cyfryzacja.
3.    Współpracę ze środkami masowego przekazu, placówkami i instytucjami kulturalno-oświatowymi.
4.    Pobudzanie i otaczanie opieką inicjatyw i twórczości naukowej zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej.
5.    Gromadzenie środków materialnych, przyjmowanie grantów i dotacji, a także prowadzenie działalności gospodarczej, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.
6.    Prowadzenie archiwum i biblioteki ogólnie dostępnej dla członków Towarzystwa.
7.    Organizowanie konkursów i ocen prac naukowych i popularyzatorskich, w szczególności poświęconych regionowi kurpiowskiemu.
8.    Prowadzenie i utrzymywanie strony internetowej Towarzystwa oraz innych form aktywności internetowej.
9.    Popularyzowanie wiedzy o historii i życiu społeczno-kulturalnym i gospodarczym regionu kurpiowskiego wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w zakresie nauki, kultury i sztuki związanych z regionem kurpiowskim. 

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym. W najnowszej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymało 9 punktów.

Czytaj więcej